Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Χριστός Ευλογών


Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμου, σημειωθήτω εφ’ ημάς το φως του προσώπου σου, ίνα εν αυτώ οψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεβείαις της παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Παναγία Οδηγήτρια


χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα

Γέρων Εφραίμ ο Κατουνακιώτης


Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης


Της Ευβοίας τον γόνον, Οικουμένης αγλάισμα, της Θεολογίας τον μύστην και Χριστού φίλον γνήσιον, Πορφύριον τιμήσωμεν, πιστοί, τον πλήρη χαρισμάτων εκ παιδός. Δαιμονώντας γαρ λυτρούται, και ασθενείς ιάται πίστει κράζοντας· δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε αγιάσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Αγία Αικατερίνη


Νύμφη τοῦ Σωτῆρος πανευκλεής, αἴγλῃ παρθενίας,καὶ σοφίας τῇ καλλονῇ, καὶ μαρτύρων ἄθλοις, λαμπρῶς πεποικιλμένη,Αἰκατερίνα ὤφθης ὡς καλλιπάρθενος.

Ιησούς Χριστός Ελεήμων


Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου.

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Αγία Μαρίνα


Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας


Το πελεκημένο ξύλο
Το δέντρο σου χαρίζει το κορμί του να ζωγραφίσεις τον Θεό. Το παίρνεις ακατέργαστο και αφού το πελεκήσεις το σκάψεις το λειάνεις το «πονέσεις», το ντύνεις με το λευκό ρούχο της προετοιμασίας, και πάνω σε αυτή απλώνεις το χρωστήρα σου και το ταπεινό λευκό αλλάζει με τα χρώματα  της ίριδας, την πίστη και την προσευχή του αγιογράφου .
Δίκιο έχει ο θυμόσοφος λαός μας όταν λέει: «άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο».
Το απελέκητο ξύλο από μόνο του είναι  μισό, με την έννοια ότι δεν φανερώνονται όλες του οι δυνατότητες. Χρειάζεται τον μαραγκό  να το δουλέψει,  δίνοντας του σχήμα και χρήση. Ας γίνουμε λοιπόν κ’ εμείς ξύλα «πελεκημένα», για να ζωγραφίσει ο Θεός την μορφή του, και να μας αγιάσει. Aμήν.

Τηλέμαχος Τσουμπρής Αγιογράφος

Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Κοίμηση Θεοτόκου


Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος


Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

... ο "Ηγαπημένος" Μαθητής

Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου


Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκε το 
χαίρε΄ 

Χριστός Μέγας Αρχιερέας


Παναγία Γιάτρισσα