Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Αγία Αικατερίνη


Νύμφη τοῦ Σωτῆρος πανευκλεής, αἴγλῃ παρθενίας,καὶ σοφίας τῇ καλλονῇ, καὶ μαρτύρων ἄθλοις, λαμπρῶς πεποικιλμένη,Αἰκατερίνα ὤφθης ὡς καλλιπάρθενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου